Menu

Hướng dẫn lắp đặt

Bước 1:  Dùng bút làm dấu vị trí 4 lỗ vít


 
Bước 2:  Dùng khoan để khoan 4 lỗ vít ngay vị trí đánh dấu


 
Bước 3:  Đóng 4 tắc kê vào lỗ khoan


 

Bước 4:  Đặt lon-đền ở đầu vít & phia dưới O.wada, sau đó vặn vít để cố định 
Bước 5:  Dùng núm đậy 4 lỗ bắt vít


 
(*) Trường hợp Quý Khách cần thợ để gắn O.wada mà chưa biết gọi ai, vui lòng check phần HỖ TRỢ LẮP ĐẶT (cuối trang www.owada.vn) danh sách các nơi cung cấp dịch vụ để cân nhắc sử dụng (nếu có).